Logo Novon

Verzuim verlagen doe je met z'n allen

Afgelopen November verschenen wij in een artikel van Regiolokaal. Hierin vertelt onze verzuim afdeling hoe wij omgaan met de welzijn en gezondheid van ons medewerkers. 

‘De schoonmaakbranche heeft relatief gezien een hoger verzuimpercentage dan menig andere bedrijfstak’, weet verzuimcoördinator Maja Borns. ‘Maar met acht procent spanden we in onze eigen branche wel de kroon.’ Maja kreeg ondersteuning van een nieuwe kracht, Chantal Frankot, zodat zij
samen het tij konden keren.

Aandacht

‘Uit onderzoek bleek dat onze zieke medewerkers vooral aandacht misten; begeleiding’, vertelt Chantal. ‘Bovendien werd al snel duidelijk dat de arbodienst eerder belemmerend dan bevorderend voor het herstel werkte.’ Dus werd de bestaande structuur van verzuim en verzuimpreventie volledig omgegooid. Dat betekende ook dat er afscheid werd genomen van de bestaande bedrijfsarts. ‘Het moest allemaal anders’, aldus de twee. Maja: ‘We wilden een bedrijfsarts die demedicaliseert; het loskoppelen van verzuim en ziekte. Iemand die adviseert bij een traject om weer gezond te worden. Het reintegratieproces an sich, dat begeleiden Chantal en ik zelf.’ ‘Leidinggevenden, degenen die rechtstreeks contact hebben met medewerkers op de werkvloer, kregen een interne opleiding om beter te leren hoe met verzuim van medewerkers om te gaan; hoe een zieke medewerker beter te begeleiden, gesprekstechnieken en dergelijke.’ De afdeling Verzuim is mede afhankelijk van de samenwerking met de leidinggevenden. ‘Zij zijn heel belangrijk in het proces om een zieke medewerker weer op de werkvloer terug te krijgen.’ Ook werd hen vaardigheden bijgebracht om ziekteverzuim preventief te voorkomen; om al in een vroeg stadium signalen op te vangen. ‘Zo kan er eerder worden ingegrepen om het welzijn van de medewerkers te waarborgen.’ Een win-win., zo blijkt. Medewerkers krijgen vroegtijdig hulp en voelen zich hierdoor begrepen en gehoord, waardoor Novon verzuim weet te voorkomen. ‘Vanaf het moment dat leidinggevenden en verzuimcoördinatoren meer aandacht kregen voor de medewerkers, zag je het verzuim dalen.’ In het eerste jaar dat deze nieuwe opzet werd toegepast, daalde het verzuim al met twee procent. Daarmee was voor ons duidelijk dat we op de goede weg zaten.’

Betrokkenheid

Welzijn en gezondheid van je medewerkers tot een integraal onderdeel van je bedrijfsbeleid maken, bespaart niet alleen geld, maar zorgt ook voor medewerkers die zich beter gehoord en gezien voelen. Dat verhoogt de betrokkenheid en maakt uiteindelijk ook dat mensen gemakkelijker praten over wat hen dwars zit. ‘Soms vangen leidinggevenden iets op vanaf de werkvloer; iemand die last van de rug heeft, bijvoorbeeld. Wanneer dan uit een terloops gesprek blijkt dat iemand het financieel niet kan opbrengen om de behandelingen van de fysiotherapeut te betalen, kan door het bedrijf worden bijgesprongen’, vertelt Maja. Chantal vult aan: ‘Als wij niks doen, dan vallen ze uit. Wij hebben een eigen fysiotherapeut die onze medewerkers kan helpen. Dat kost ons aan de ‘voorkant’ geld, maar levert ons uiteindelijk, doordat verzuim wordt voorkomen, weer ‘geld’ op.’ Bijkomend voordeel: medewerkers voelen dat ze serieus genomen worden en dat komt de onderlinge relatie alleen maar ten goede. Het creëert loyale werknemers.

Eigen regie werkt!

‘Van op de bank zitten wordt niemand beter’, weten Maja en Chantal. ‘Dus mag iemand heus even twee, drie dagen rust nemen, maar daarna moet er wel wat gebeuren. Samen zoeken we tussentijds naar ander, vervangend werk. Zo blijft het contact met het werk en de collega’s bestaan en wordt de drempel om weer aan het werk te gaan verlaagd. Ook zorgen we, samen met de werknemer, voor een reïntegratieplan én een behandelingsplan, zodat iemand uiteindelijk weer volledig kan terugkeren naar de werkvloer.’ Desgewenst betaalt Novon mee aan een behandeling. ‘We zijn als werkgever erg begaan met onze werknemers.’ Het verklaart tevens waarom er bij Novon circa honderd mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ werken. ‘Wij noemen het onze bijzondere medewerkers; die natuurlijk, gezien hun problematiek, ook allemaal extra begeleiding nodig hebben.’ Inmiddels is het ziekteverzuim gedaald naar iets onder de vier procent. Dat ligt volgens Chantal zelfs onder het landelijke gemiddelde. Toch is dit voor de dames nog lang niet het eindstation. ‘Het kan echt nog wel iets verder naar beneden.’ Niet omdat dit het bedrijf geld oplevert, maar vooral voor het welzijn van de medewerkers, zo benadrukken ze. Hun advies aan andere bedrijven: ‘Wil je het verzuim naar beneden krijgen, dan is eigen regie nodig. Ervaring leert ons dat we deze resultaten nooit met een arbodienst en een externe bedrijfsarts voor elkaar hadden gekregen. Die pushen mensen vaak weer om aan het werk te gaan, maar pakken de onderliggende problemen niet aan. Logisch, want daar hebben ze – vanwege het grote aantal klanten – gewoon geen tijd voor.’ Bij Novon kijken ze heel duidelijk, samen met de werknemers in kwestie, naar oplossingen en werken daar ook samen aan. ‘Dat werkt’, stellen de verzuimcoördinatoren. ‘De cijfers en de tevredenheid van onze werknemers bewijzen dat.’

Dit artikel is gepubliceerd in het regiolokaal.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?