Logo Novon

Sustainable Development Goals

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties een document dat heeft geleid tot 17 Sustainable Development Goals (SDG). Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. Ze moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Deze nieuwe doelen zijn, ten opzichte van de millenniumdoelen, gering in aantal en ambitieus.

De 17 SDG’s moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven; ze zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld.

Novon Schoonmaakbedrijven in 2030

Op dit moment zijn we druk bezig om de SDG’s uit te diepen en een vertaling van mondiaal naar omgevingsniveau van Novon maken zodat we ze kunnen koppelen aan onze ambities voor de toekomst. Wat we in ieder geval zien is dat we al sinds de oprichting (deels) invulling geven aan een aantal doelen. Hieronder hebben we een aantal voorbeelden toegelicht.

Gezondheid en welzijn

We zien dat we op het gebied van gezondheid en welzijn (doel 3) deels invulling geven door onder andere: coachen en begeleiden van medewerkers op gebied van veiligheid, educatie en gezondheid. We zijn bezig met het persoonlijk welbehagen en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Zo hebben we flexibele en dynamische werkplekken ingericht en stimuleren en ondersteunen wij medewerkers op diverse manieren om meer te gaan sporten en bewegen.

Waardig werk en inclusieve, economische groei

Met onze derde trede op de PSO-prestatieladder behoren we tot de 10% best presterende bedrijven, in het bieden van werkgelegenheid aan mensen uit kwetsbare groepen. Dit laat zien dat we voldoen aan eisen m.b.t. passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Hiermee geven we deels invulling aan doel 8: waardig werk, een volledige en productieve tewerkstelling en een aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei.

Duurzame, veerkrachtige en inclusieve community

We zijn constant bezig om de regio’s waarin we werkzaam zijn mooier, inclusiever en duurzamer te maken (doel 11). Dit blijft niet onopgemerkt. Wij zijn trots op de voorbeeldfunctie de we daarbij spelen; we zijn benoemd tot een van de zes Pioniers van provincie Overijssel die als ambassadeurs van sociale innovatie andere bedrijven in de regio bijstaan als klankbord.

Partnerships

Om alle doelen in 2030 te behalen dienen regeringen, bedrijven, burgers en organisaties met elkaar samen te werken (doel 17). Voor ons betekent dit (naast kennisoverdracht en -uitwisseling) zoeken naar gelijkgestemde partners in de keten. Zoals onze samenwerking met Cycloon (postbezorging).

Over Novon

Schoonmaken, dat kan toch iedereen? Dat klopt. Professioneel schoonmaken is daarentegen een vak. En daarvoor heb je een deskundig team nodig. Vanuit onze vestigingen in Zwolle, Enter (Novon Oost), Leeuwarden en Groningen (Schoonmaakbedrijf Vlietstra) verzorgen meer dan 2.000 schoonmaakprofessionals de schoonmaakwerkzaamheden en specialistische reiniging voor onze klanten in diverse sectoren in Noordoost-Nederland.

Mensenorganisatie

Novon is een echte mensenorganisatie. We plakken geen etiketten op medewerkers, maar bieden iedereen gelijke kansen en maken geen onderscheid op basis van geloof, geslacht of huidskleur.

Regionale betrokkenheid

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze regionale betrokkenheid steunen we allerlei verenigingen, instellingen en initiatieven.

Duurzaamheid

Sinds de start in 1993 focussen wij ons op de duurzame P’s van People, Planet, Partnerships en Profit. Onze groei is mede te danken aan deze belangrijke kernwaarden.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?