Logo Novon

Mensenorganisatie

Novon Schoonmaak is een echte mensenorganisatie. We plakken geen etiketten op medewerkers, maar bieden iedereen gelijke kansen en maken geen onderscheid op basis van geloof, geslacht of huidskleur. Wij vinden dat iedereen een kans verdient om zijn of haar kwaliteiten te tonen. Binnen onze eigen organisatie, maar ook in onze keten en de maatschappij waarin we acteren.

Er zijn hiervoor vele termen in omloop: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, SROI (Social Return On Investment) of mensen met een beperking. Wij gebruiken de term arbeidsinclusiviteit. Dit laat zien dat iedereen een kans verdient om zijn of haar kwaliteiten te tonen. Het is ons doel hier vorm aan te geven.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt meetbaar en zichtbaar welke organisaties zich meer dan gemiddeld inzetten om kwetsbare groepen in de samenleving duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De PSO richt zich daarmee specifiek op de pijler arbeidsparticipatie. Binnen Novon zijn we er trots op dat we qua PSO-prestatieniveau voor het tweede jaar op rij de derde trede hebben behaald. Hiermee behoren we tot de 10% best presterende bedrijven in het bieden van werkgelegenheid aan mensen uit kwetsbare groepen.

Buddy-systeem

Binnen ons bedrijf hebben we inmiddels voor meer dan 20% van de mensen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Wij kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van naar eventuele beperkingen of onmogelijkheden. Bij Novon werken we met het buddy-systeem. Dit houdt in dat vaste, ervaren medewerkers gekoppeld worden aan een medewerker uit de SROI (Social Return On Investment)-categorie. Onze medewerkers die de begeleiding verzorgen, zijn speciaal getraind in het begeleiden van mensen uit deze categorie.

Wat ons betreft is sociaal ondernemen niet alleen iets wat je moet doén, maar moet wíllen. We zijn geen sociale werkplaats, maar geven mensen een eerlijke kans. Wanneer je laat zien dat je je best doet, ben je bij ons een winnaar. Deze collega’s mogen bij ons hun rugzakje buiten laten staan, ze horen erbij. Die saamhorigheid zorgt voor een prettige cultuur binnen onze organisatie.

Cliëntparticipatie

Samen met een zorginstelling die op het grensvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie acteert, zijn we gestart met cliëntparticipatie. Dit houdt in dat cliënten als onderdeel van hun behandeling ons meehelpen bij het schoonmaken (naar vermogen) en spelenderwijs arbeidsritme opdoen. Hiermee wordt de stap om weer terug te stromen in het arbeidsproces aanzienlijk kleiner. Regelmatig volgt er na dit proces een arbeidsovereenkomst voor een betaalde baan. Deze aanpak is op kleine schaal al succesvol gebleken. In de toekomst willen we dit graag uitbreiden in samenwerking met andere opdrachtgevers in de zorg.

Open hiring

Wij willen als schoonmaakbedrijf mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden graag een kans geven. Daarom hoef je bij ons niet te solliciteren met een brief en een CV. Bij ons bepaal je zelf of je geschikt bent voor een vacature!

                                                                     

Over Novon

Schoonmaken, dat kan toch iedereen? Dat klopt. Professioneel schoonmaken is daarentegen een vak. En daarvoor heb je een deskundig team nodig. Vanuit onze vestigingen in Zwolle, Enter (Novon Oost), Leeuwarden en Groningen (Schoonmaakbedrijf Vlietstra) verzorgen meer dan 2.000 schoonmaakprofessionals de schoonmaakwerkzaamheden en specialistische reiniging voor onze klanten in diverse sectoren in Noordoost-Nederland.

Regionale betrokkenheid

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien. Daarnaast steunen we allerlei verenigingen, instellingen en initiatieven.

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Van maandag tot en met vrijdag zijn we van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Bij calamiteiten kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week contact met ons opnemen.

Nieuws

Blijf op de hoogte over Novon, het nieuws uit de schoonmaakbranche en over thema's als duurzaamheid, innovatie en inclusiviteit.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?