Logo Novon

Project 'Elke dag weer'

Wij zijn het nieuwe jaar goed begonnen, door ons aan te sluiten bij het project ‘Elke dag weer’. In deze campagne staat een veilige en gezonde werkplek op je werk centraal. Veiligheid en gezondheid op de werkvloer staat bij Novon voorop, voor onze medewerkers is een veilige werkplek essentieel om de werkzaamheden zorgeloos uit te kunnen voeren. Door ons aan te sluiten willen wij de bewustwording van het belang van veilig en gezond werken vergroten.

Het project

De vakbonden en werkgevers gaan samen aan de slag met gezond en veilig werken. In dit project wordt er aandacht aan het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en lichamelijke belasting besteed. Op 15 december 2020 is de campagne voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk gestart. De campagne is bedoeld om schoonmakers te leren wat ze zelf kunnen doen aan gezond en veilig werken. Ook helpt de campagne leidinggevenden om serieus en eerlijk om te gaan met schoonmakers die zich melden met klachten. Omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is, zullen werkgevers en vakbonden regelmatig over deze afspraken met elkaar doorpraten en elkaar aanspreken als het niet goed gaat.

Veilig en gezond bij Novon

Bij Novon Schoonmaak zien wij al jaren het belang van veilig en gezond werken. Vanuit de PSA-werkgroep (psycho-sociale-arbeidsbelasting) zijn we actief betrokken bij het voorkomen van en adviseren rondom PSA. Denk aan de gedragsregels voor ongewenste omgangsvormen. Zo zijn 75% van onze bureaus vervangen door zit-sta bureaus, er is een afvalsysteem waardoor afval gescheiden ingezameld en wordt er opnieuw beweging gestimuleerd, hebben we de gewoonte om zelf koffie en thee te halen om de benen te strekken en zetten wij ons duurzaam in al bedrijf. Om de werkplek veilig en gezond te houden voeren we periodieke Risico Inventarisatie en -evaluatie uit, zodat mogelijke risico’s in kaart worden gebracht.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?