Logo Novon

Jacco Vonhof nog vier jaar voorzitter MKB-Nederland

Super trots zijn wij op onze oprichter Jacco Vonhof! Hij is voor een tweede termijn van vier jaar benoemd als voorzitter van MKB-Nederland. Gefeliciteerd Jacco!

Lees hieronder het bericht van MKB Nederland:

De algemene ledenvergadering van MKB-Nederland heeft vanmiddag met groot enthousiasme voorzitter Jacco Vonhof (52) benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. ‘In deze bijzonder onzekere tijd, met economische tegenwind en soms grillig overheidsbeleid, heeft de vereniging bij uitstek een voorzitter nodig die met passie, overtuigingskracht en kennis van zaken het ondernemersgeluid vertegenwoordigt. Jacco doet dat allemaal en méér. We zijn verheugd dat hij zich nog vier jaar wil inzetten voor onze ondernemers’,  zegt algemeen directeur Leendert-Jan Visser namens de vereniging.

Vonhof unaniem voorgedragen

Eind april droeg het hoofdbestuur van MKB-Nederland Vonhof al unaniem voor herbenoeming voor. De algemene ledenvergadering heeft die benoeming vanmiddag bekrachtigd. Vonhofs tweede termijn gaat begin september in.

Jacco Vonhof, die in september 2018 aantrad, ontving bij zijn herbenoeming veel complimenten voor zijn tomeloze inzet voor ondernemers gedurende de coronacrisis, de heel zichtbaar toegenomen invloed op het regeringsbeleid en zijn grote betrokkenheid bij de leden. ‘De kracht van Jacco is dat hij ook als voorzitter altijd als ondernemer blijft denken en altijd met veel energie actief naar oplossingen blijft zoeken’, aldus Visser.

Maatschappelijke motor

Volgens de leden is onder Vonhofs leiding de zichtbaarheid van het mkb duidelijk vergroot. Visser: ‘Het mkb is niet alleen de economische en banenmotor van Nederland, maar ook de maatschappelijke. Ondernemers sponsoren massaal het lokale verenigingsleven en hebben een sterke binding met hun directe omgeving. Ze nemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan en zijn zeer betrokken bij hun medewerkers. Jacco geeft ook aan die rol een gezicht.’

MKB de norm

Vonhofs inzet is dat het mkb de norm is bij alle wet- en regelgeving. Bijna 99 procent van het bedrijfsleven bestaat immers uit kleine en middelgrote bedrijven en het gemiddelde bedrijf heeft niet meer dan acht á negen mensen in dienst. ‘Te veel wet- en regelgeving is bedacht met grotere bedrijven in het achterhoofd, waardoor kleinere er niet mee uit de voeten kunnen. Het moet juist voor die bedrijven haalbaar en doenbaar zijn. Pas dan halen we de doelen die worden beoogd. Minder complex en meer rekening houdend met schaal en mogelijkheden van de veruit grootste groep bedrijven in dit land.’

Sinds het aantreden van Jacco Vonhof als voorzitter maakt MKB-Nederland een substantiële ledengroei door. ‘Dat is misschien wel de grootste blijk van waardering.’

Bron: MKB-Nederland

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?