Logo Novon

Insources verovert Nederland met opleidingen op maatschappelijke thema’s

Schoonmaakbranche blijkt prima vertrekpunt voor ontwikkeling succesvol trainingsbureau.

De fotoreportage voor dit artikel staat bol van de symboliek. De hoofdrolspelers (Kenneth Beverwijk van Insources en Elbert-Jan Hesse, Novon) worden geportretteerd in het pand van Novon dat momenteel ‘under construction’ is. Het plafond ligt open en de draden zijn prominent aanwezig. ‘Eigenlijk zijn we in ons werk ook de gehele dag bezig met verbindingen leggen en de draadjes aan elkaar te knopen’, stelt Kenneth lachend.

Hij is consultant bij Insources opleiding, training en advies. Een bureau dat in 2015 is ontstaan onder de vlag van Novon Schoonmaak, maar inmiddels op landelijk niveau en in meer branches actief is. Al is de schoonmaakbranche nog steeds wel een belangrijke afnemer van de dienstverlening. Uit zijn woorden over het ontstaan van Insources kunnen we afleiden dat de schoonmaakwereld sinds 2015 serieus aan de weg timmert als het gaat om trainingen en opleidingen. ‘Door de scholingsplicht in de cao van 2015 is er een opleidingsvraag losgekomen. Dit heeft in de branche een enorme boost teweeggebracht. Mensen worden vaardiger en bekwamer en dat resulteert in goed en blij personeel.’


Fysiek zwaar
Bij Novon dacht men er precies zo over. Het bedrijf wachtte niet af en nam het voortouw. Het mooie is dat je je dan ook kunt baseren op eigen patronen, behoeftes en ontwikkelingen. Het beste voorbeeld is
misschien wel de opleiding om met name de oudere generatie te trainen in het delen van kennis. ‘Het is een fysiek zwaar beroep, dus we voelden dat we onze mensen een kans moesten geven om op een gezonde manier naar hun pensioen toe te werken. En tegelijk is er bij deze groep zoveel kennis en kunde aanwezig dat die eigenlijk niet verloren mag gaan.’ Een simpele rekensom (1+1=2) bracht beide ingrediënten bij elkaar in een soort van succesformule. Het is tevens een schoolvoorbeeld hoe Insources tegen de trainingen en opleidingen aankijkt: flexibel, praktijkgericht en bereid om mee te denken hoe behoeftes kunnen worden vertaald in een efficiënte training. ‘We vertellen dan altijd graag het verhaal van een dame die bij ons een opleiding volgde en zelfs na haar pensioen voor ons is doorgegaan als facilitair consultant bij een zorginstelling. Daar moest de invulling van de schoonmaakwerkzaamheden
opnieuw op poten worden gezet. Mensen onderschatten nog wel eens wat daar allemaal bij komt kijken. Het is een strakke planning met alle andere werkzaamheden in het gebouw en je hebt te maken met de aanwezigheid van zowel medewerkers als gasten’, geeft Kenneth aan.

‘We zien in de praktijk dat kennis en kunde ontbreekt m.b.t. de intermenselijke verhoudingen’

Eigenwaarde
De consultant van Insources ziet dat er momenteel vanuit allerlei vakgebieden belangstelling is voor
trainingen en opleidingen gericht op de thema’s verzuim en veiligheid. Qua verzuim richt Insources zich
op leidinggevenden. ‘We trainen ze vooral in bewustwording zodat ze beter en effectiever kunnen
communiceren met hun medewerkers door vroegtijdig de signalen op te pikken waarmee je toekomstig
verzuim kunt voorkomen. We zien in de praktijk namelijk dat er kennis en kunde ontbreekt m.b.t. de
intermenselijke verhoudingen.’ Het onderwerp veiligheid op de werkvloer is momenteel hartstikke actueel en kan wat Kenneth betreft worden uitgesplitst in psychologische en sociale veiligheid. ‘In het psychologische deel draait het vooral om de subtiele interactie tussen mensen. Dat iedere medewerker zichzelf kan zijn en zich durft uit te spreken in een team van collega’s en richting een leidinggevende.
Dat is goed voor iedereen. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat een hoge psychologische veiligheid leidt tot persoonlijke groei, betere prestaties en een hogere productie. Bij sociale veiligheid gaat het er vooral om hoe een organisatie is ingericht om met ongepast gedrag om te gaan. Kan een medewerker goed zijn/haar verhaal doen, is er een protocol hoe hier mee om te gaan en is er wel een vertrouwenspersoon. Het is van waarde om bedrijven hierin te ondersteunen met trainingen en opleidingen.’

‘Ik drink graag een koppie koffie met jou om te sparren over de thema’s die in jouw bedrijf spelen.’

Dit artikel is geschreven door Rudi Buitenkamp, de fotografie is gedaan door Paul van der Wal. Het artikel is geplaatst in de Regiolokaal van april 2024.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?