Logo Novon

Hogeschool VIAA weet precies wat zij aan Novon hebben

Ik moest een beetje denken aan Asterix en Obelix toen ik haar hoorde praten. ‘Vreemde snuiters, die semioverheden en hun Europese regelgeving’, dacht ik. Want ook al ben je als Novon Schoonmaak al twintig jaar dé schoonmaakpartner van Hogeschool Viaa in Zwolle, bij een nieuwe contractronde moet er toch weer Europees worden aanbesteed. ‘Dat is altijd weer spannend’, stelt rayonmanager Anneke van Telgen. ‘Je moet je plan, samen met je kostenbegroting, inleveren en net als iedere ‘nieuwe’ partij op gesprek komen en dan je plan verdedigen.’ Ook al waren er maar liefst vier gegadigden, toch won Novon ook nu weer de aanbesteding. ‘Maar dat was, ondanks de jarenlange relatie, geen vaststaand feit.’

Tekst: Alex de Jong – Fotografie: Fret Kraaij

‘Tijdens dat ‘interview’ verdedig je je offerte, krijg je allerlei vragen over wat zij belangrijk vinden en hoe je dat gaat oplossen voor de klant.’ Zaken waar Anneke de hand niet echt meer voor omdraait; tenslotte is ze al jarenlang Rayonmanager en heeft ze vanuit die betrekking de schoonmaakwerkzaamheden binnen Hogeschool Viaa onder haar hoede. Wat wel ‘spannend’ is, is dat de jarenlange goede band geen factor is in de gunningsbeslissing. ‘Het ging bij Viaa om de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij we in de inschrijving invulling hebben gegeven aan de onderwerpen: Kwaliteit van de uitvoering, kostenbeheersing en Duurzaamheid & MVO.’ Toch vind ik het vreemd, zeg ik. Dat je al twintig jaar een goede onderlinge relatie hebt en op een prettige manier – en naar volle tevredenheid van iedereen – je werk hebt gedaan en dat het werk je dan toch niet zonder aanbesteding gegund kan worden. Anneke haalt haar schouders op. ‘Tja, zo werkt de Europese  aanbesteding nu eenmaal’, klinkt het. Anneke zag het evenwel met vertrouwen tegemoet. ‘Bij een nieuwe klant is het soms lastig een vraag goed te duiden, maar hier weten we precies wat ze bedoelen.’

Meedenken met de klant

‘Hogeschool Viaa wil graag dat je met hen meedenkt en je zo opstelt dat je eigenlijk al vooraf het probleem ziet en erop reageert’, weet ze. Dat betekent anticiperen op zaken die binnen het gebouw spelen. Een ouderavond, diploma-uitreiking; natuurlijk plan je de schoonmaakwerkzaamheden eromheen, zodat niemand hinder van de werkzaamheden ondervindt. ‘Normaal werken we van 18 tot 20 uur, maar dergelijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat enkele collega’s soms al om 17 uur beginnen.’ Of er moet geschoven worden in de geplande werkzaamheden, zodat (toch) overal de netheid regeert, zonder dat mensen ‘last’ hebben van de schoonmaakploeg. ‘Door de jarenlange ervaring bij het Viaa weten onze medewerkers exact wat kan.’ Flexibiliteit, anticiperen en meedenken; het typeert de werkwijze van het Novon-team dat binnen Viaa haar werkzaamheden verricht. Sterker nog: de mensen krijgen door Novon betaald, worden door Novon aangestuurd, maar hebben daarnaast ook heel sterk het gevoel dat ze voor Hogeschool Viaa werken; het voelt alsof zij onderdeel zijn van twee bedrijven. ‘Onze mensen zijn erg verknocht aan hun werk’, klinkt het tevreden. ‘Andersom geldt dat net zo. Onze mensen krijgen aan het einde van het jaar niet alleen een kerstpakket van ons, maar ook van Viaa.’

Overigens school in dat gevoel nog een ‘klein gevaar’ voor als Novon de klus de komende vier jaar (met een optie om dit contract nog viermaal met een jaar te verlengen) niet zou zijn gegund. Anneke: ‘Zou een nieuwe partij deze klus krijgen, dan zouden zij onze mensen op deze locatie ‘moeten’ overnemen; dat is zo bij wet geregeld om hen te beschermen tegen mogelijk ontslag.’ Niet dat Novon hen had willen ontslaan, want we hebben volop werk en altijd een plek voor goede schoonmakers. ‘Het is fijn dat onze mensen zelfs aangaven dat zij, als Novon de opdracht niet opnieuw gegund zou krijgen, echt zouden twijfelen om over te gaan naar de nieuwe partij. Dat zegt iets over het commitment van deze schoonmakers, over Novon en over het werk’, aldus Anneke. ‘Ik weet zeker dat het team het verschrikkelijk zou hebben gevonden om weg te moeten. Ze vinden het werk en de werktijden ideaal.’ Die betrokkenheid is kenmerkend voor de mensen binnen Novon, weet ze.

Gelukkig kwam het zover niet. Novon won de aanbesteding. ‘Als plaatselijk bedrijf, met mensen die in Zwolle wonen, weten we wat hier speelt. Viaa zit in de binnenstad. Soms zijn er veel activiteiten rondom het pand. Op Park De Weezenlanden zijn festivals, of er zijn ‘dingen’ rondom het Provinciehuis. Of, zoals ten tijde van corona: er zijn demonstraties in de binnenstad, waarbij we te horen krijgen dat de stad wordt afgesloten voor publiek. Dan zijn wij er als de kippen bij, anticiperen op de omstandigheden en zorgen er desnoods voor dat werkzaamheden eerder worden gedaan, zodat de toiletten, de aula en andere ruimtes er toch de volgende dag weer schoon bij staan.’ Wat dat betreft is Anneke dolblij met het vaste team. Ze heeft het volste vertrouwen dat Voordame Greta en haar team van circa vijftien schoonmakers, ook de komende jaren zorgen voor een schone en fijne omgeving voor alle medewerkers en leerlingen van Hogeschool Viaa.

Dit artikel is gepubliceerd in het Regiolokaal van juli 2022: Regiolokaal oktober 2021 by Regiolokaal – Issuu


Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?