Logo Novon

Doorbreek de corona eenzaamheid

De corona-crisis heeft de wereld op zijn kop gezet en voor allerlei veranderingen in onze levens gezorgd. Zo hebben veel bedrijven een stap moeten maken naar thuiswerken. Werknemers hebben door deze verandering hun collega’s het afgelopen half jaar vooral via Teams, Zoom of Skype gezien. Dit zal na de recente oproep van onze regering de komende tijd niet gaan veranderen. Thuiswerken lijkt de nieuwe norm te worden.

Waar sommige medewerkers zich prettig voelen bij het thuiswerken, zijn er ook steeds meer mensen die kampen met gevoelens als eenzaamheid en somberheid. Door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn namelijk zowel de activiteiten in privé- als in werksfeer afgenomen. Werknemers missen mensen om zich heen en krijgen last van ‘corona-eenzaamheid’. Het sociale contact met collega’s op de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook het praatje met de schoonmaakmedewerker is door de crisis weggevallen.

Door de vaste en bekende schoonmaakmedewerker van de werkvloer te verplaatsen naar de werkplek thuis, zou er op de ‘corona-eenzaamheid’ kunnen worden ingespeeld. Nu werk en gezin steeds meer met elkaar verweven raken, wordt uw medewerker met thuisschoonmaak ontlast. De medewerker kan zo de focus blijven leggen op het werk, terwijl de schoonmaakmedewerker zorgt voor een schone werkplek, onderhoud in de tuin of een boodschap.

Het aanbieden van overdag thuisschoonmaak draagt niet alleen bij aan sociaal contact en de focus van de werknemer, ook voor de schoonmaakmedewerker heeft het overdag schoonmaken positieve gevolgen. Door de mogelijkheid overdag meer uren te werken, houdt de schoonmaakmedewerker meer tijd over voor privé en hobby’s. Op deze manier behouden we ook voldoende werkgelegenheid in een sector welke veelal werk en inkomen biedt aan laaggeschoolde mensen. Daarnaast creëren we met elkaar een ‘witte’ werkomgeving in een sector waar momenteel nog veel ‘zwart’ gewerkt wordt met alle gevolgen van dien: geen pensioen opbouw, geen vergoeding bij ziekte en risico’s bij arbeidsongeschiktheid.

Door het verplaatsen van de schoonmaak van de kantoorruimte naar de werkplek thuis, creëert de werkgever in deze opmerkelijke tijd een prettige werkomgeving voor de medewerker met een stukje sociale controle. Door de sociale controle van de schoonmaakmedewerker helpen we voorkomen dat de medewerker in een isolement raakt en de binding met de organisatie behoudt.

Dit artikel in gepubliceerd in de november 2020 editie van Middelpunt.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?