Logo Novon

Bedrijfsleven en onderwijs vinden elkaar in een innige omhelzing

‘Zien we je binnenkort weer?’, vraagt vakdocent Juriaan Opmeer aan het eind. Jonathan van Noorloos beantwoordt bevestigend. Voor de vakantie zien de leerlingen van de Ambelt hem zeker nog wel een keer. Dan klinkt er ongetwijfeld gejuich, want hij komt nooit met lege handen. ‘De man van Novon’ neemt met plezier een taartje mee. “Het is mooi om af en toe een stukje waardering te tonen.’

Het is een bijzondere samenwerking tussen het schoonmaakbedrijf en de locatie voor speciaal onderwijs. Een band die al langer bestaat omdat Novon verantwoordelijk is voor de schoonmaak bij alle locaties van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, dus ook de Ambelt. “En zo doen we ook de schoonmaak van zo’n 25 tot dertig vakantieparken in Nederland. Om de tijd optimaal te gebruiken, gaan onze mensen met de fiets en al hun spullen langs de huisjes. Dan heb je zo ongeveer vier handen nodig om alles mee te krijgen. Niet handig en het is zelfs gevaarlijk. Toen is het idee ontstaan om achter op de fiets een buis te maken waar je de dweilstok in kunt plaatsen. Daarmee is de gevaarlijkste situatie opgelost’, vertelt Jonathan.

Een mooie oplossing. En het werd nog mooier omdat het monteren van die buis kon worden uitbesteed aan de jongeren van de Ambelt. Maar ja, hier ontstond ook een gevalletje voortschrijdend inzicht. Hoe mooi zou het zijn als de fietsen vanaf ‘scratch’ met losse onderdelen konden worden opgebouwd? Zo gezegd zo gedaan. Met als gevolg: een win-win-winsituatie. ‘Als Novon besparen we op de kosten. En we kunnen de Ambelt een mooie praktijkopdracht bieden’, begint Jonathan. ‘Hhet allerbelangrijkste is dat de leerlingen ongelooflijk veel leren. Ze ontdekken, sleutelen én ervaren hoe het is om met verantwoordelijkheid om te gaan’, vult Juriaan aan.

Ze ontdekken, sleutelen én ervaren hoe het is om met verantwoordelijkheid om te gaan

Juriaan Opmeer – de Ambelt

Duurzaamheidsambitie

Met een beetje gevoel voor romantiek kunnen we stellen dat de aftastende samenwerking inmiddels is uitgegroeid tot een innige omhelzing. En een schoolvoorbeeld hoe bedrijfsleven en onderwijs elkaar kunnen vinden én versterken. Aangezien beide partijen praktisch zijn ingesteld, zie je dat de samenwerking evolueert en zelfs wordt uitgebreid.

Zo is een nieuw project ontstaan met oude fietsen van de vakantieparken. ‘Het was beleid om de fietsen na tien jaar weg te gooien. Nu gaan ze naar de Ambelt om de onderdelen opnieuw te gebruiken. Soms wordt ook van twee fietsen weer één fiets gemaakt. Deze ontwikkeling past heel goed in de duurzaamheidsambitie van Novon’, stelt Jonathan.

Inmiddels is zelfs de deal gemaakt dat de Ambelt ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van de fietsen op de parken waar Novon actief is. Juriaan: ‘De afspraak is dat elke fiets in ieder geval één keer per jaar bij ons komt om te worden nagekeken. Dat komt allemaal mooi gefaseerd binnen zodat onze leerlingen het goed kunnen verwerken. Het is belangrijk dat ze geen druk ervaren.’ ‘En zo zitten wij ook in de wedstrijd’, vult Jonathan namens Novon aan.

Van het een komt het ander. En is nu samen met het bedrijf Wecovi ook een pilot van start gegaan m.b.t. de aankomstpakketjes die de gasten voor hun vakantiehuisje krijgen. ‘Voorheen werd het hele pakket weggegooid, terwijl niet eens alles was gebruikt. Het wordt nu verzameld op de Ambelt en daar zoeken leerlingen uit wat nog te gebruiken is’, geeft Jonathan de contouren aan. Juriaan vult graag aan: ‘Weet je wat hier zo mooi aan is? Door te sorteren leren de jongeren op een ongedwongen manier naar kwaliteit te kijken.’

Het slotwoord is aan ‘de man van Novon’ die vanuit het perspectief van zijn werkgever nog even het licht laat schijnen over de samenwerking met de Ambelt. ‘Als je het bedrijfsmatig bekijkt, kan het misschien wel voordeliger, maar we leveren zo een bijdrage aan de sociale impact. Dat past bij ons. Het sociale ondernemen zit in ons DNA.’

Deze ontwikkeling past heel goed in de duurzaamheidsambitie van Novon

Jonathan van Noorloos – Novon

Dit artikel is geschreven door Rudi Buitenkamp, de fotografie is gedaan door Paul van de Wal. Het artikel is geplaatst in de Regiolokaal van juli 2023.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?