Logo Novon

Altijd op de bres voor een schoon wooncomplex

Als je niet over kennis van en ervaring in de schoonmaakbranche beschikt, heb je wellicht het vermoeden dat alle werkzaamheden identiek zijn. Het uitgangspunt (het moet schoon worden) is weliswaar hetzelfde, maar de weg er naar toe is heel verschillend. Kijk alleen maar naar de diverse wooncomplexen waar Novon actief is. ‘Voor elke doelgroep leggen we andere accenten’, geeft assistent rayonmanager Michael Tjeerdsma van Vlietstra Schoonmaak, onderdeel van Novon Schoonmaak, aan.

(door Rudi Buitenkamp)

Novon Schoonmaak en Vlietstra Schoonmaak kennen al een lange geschiedenis als het gaat om de schoonmaak van wooncomplexen en appartementengebouwen. Dat geldt m.b.t. de werkzaamheden voor woningcorporaties als SWZ en Delta Wonen in Zwolle, Stichting Studenten Huisvesting (SSH) en het werk voor VVE’s (Vereniging van Eigenaren). ‘Natuurlijk worden in het eerste gesprek altijd de standaardwensen besproken. De basis is overal hetzelfde, maar we ontwikkelen altijd een programma dat passend is bij het gebouw en de bewoners. Zo maken we bijvoorbeeld schoon op een complex dat te maken heeft met hangjeugd en extra vervuiling, dus daar is sprake van een hogere schoonmaakfrequentie. Anderzijds kunnen we het bij andere complexen in Zwolle af met het reguliere schoonmaakprogramma.’ Als Michael een offerte mag maken, duikt hij eerst in de bestektekening en dan wordt uiteraard een kijkje op locatie genomen om de juiste calculatie te kunnen maken. Ook wordt – indien aanwezig – een blik geworpen op het werkprogramma. ‘Dat zit niet altijd even goed in elkaar en dan koppelen we onze bevindingen terug. Soms is de galerij niet in het programma opgenomen, terwijl daar wel sprake van vervuiling kan zijn en het dus nodig is om het af en toe schoon te maken. Pak je de schoonmaak goed en regelmatig aan, dan heb je daar jaren plezier van!’

Frequentie

Inmiddels zijn namens Vlietstra Schoonmaak vier auto’s (reguliere schoonmaak) en één bus (specialistische schoonmaak zoals hogedruk reiniging) op de weg om de woningcorporaties en VVE’s van dienst te zijn. ‘We zijn bijna helemaal ‘groen’. Het is de bedoeling dat we eind volgend jaar helemaal elektrisch rijden.’ In welke frequentie (wekelijks tweewekelijks, maandelijks of per kwartaal) wordt schoongemaakt, is afhankelijk van de afspraken. ‘We werken aan de hand van een werkprogramma die ook voor de bewoners zichtbaar is op de locaties. Kenmerkend voor Vlietstra en Novon is dat onze mensen verder kijken dan het werkprogramma. Ze vragen zich altijd af wat ze nog meer kunnen doen om het pand in betere omstandigheden te krijgen’, benadrukt Michael. Daarbij zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van andere partijen. Vooral de bewoners spelen een belangrijke rol in het streven naar een schoon wooncomplex. ‘De vraag is soms hoe men er mee omgaat als onze medewerkers zijn vertrokken. Op sommige locaties is het frustrerend dat in de portieken binnen no-time weer vuilnis rondslingert. Vanuit een houding dat het met de volgende schoonmaakbeurt toch wel wordt opgeruimd. Van hondenpoep tot vuilnis. Het is soms bizar wat mensen doen met hun eigen woonomgeving. Alle respect dus voor onze medewerkers die in de meeste gevallen al lang voor ons actief zijn’, aldus Michael.

Woonconsulenten

Vanuit de woningcorporaties zijn de woonconsulenten verantwoordelijk voor de controle van de complexen. Wordt er heel snel weer een rommeltje geconstateerd, dan kunnen de Novon-mensen eventueel worden ingeschakeld. Hetzelfde geldt bij calamiteiten zoals zware regenval waarbij kelders vollopen. ‘Dan is onze calamiteitendienst 24/7 benaderbaar.’ Twee keer per jaar staat met alle klanten een overleg op de agenda. ‘Dat hebben we drie jaar geleden met SWZ opgepakt en later voor alle woningcorporaties en enkele VVE’s doorgevoerd. Het is alleen al goed dat je een extra contactmoment hebt, maar er wordt ook een gespreksrapportage gemaakt waarin een aantal werkafspraken is vastgelegd. Daarmee creëren we samen een solide basis voor de toekomst.’

‘Pak je de schoonmaak goed en regelmatig aan, dan heb je daar jaren plezier van!’ – Michael Tjeerdsma, Assistent Rayonmanager Vlietstra Speciaal Schoonmaak.

Dit artikel is geschreven door Rudi Buitenkamp, de fotografie is gedaan door Paul van der Wal. Het artikel is geplaatst in de Regiolokaal van februari 2024.

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?