Logo Novon

“Wij zien de toekomst altijd rooskleurig in, dit zit in ons DNA”

De cijfers uit het marktonderzoek en bijbehorende omzetoverzicht van Service Management geven al een goed beeld van de situatie in de schoonmaakbranche. Maar de verhalen achter die cijfers zijn net zo belangrijk. Daarom ging Service Management met een set vragen langs bij schoonmaakbedrijven. Vandaag deelt Elbert-Jan Hesse, algemeen directeur bij Novon Schoonmaak, zijn visie.

Elbert-Jan Hesse (links), algemeen directeur Novon Schoonmaak

Hoe kijken jullie terug op 2020?

“Voor ons, maar eigenlijk voor de hele maatschappij, was 2020 een uitzonderlijk jaar. We hadden geen idee waar het heen zou gaan en hoe we er weer uit zouden komen. Veel van onze collega’s op kantoor werk(t)en veelal vanuit huis. Gelukkig is onze organisatie flexibel gebleken en kon dit eigenlijk vrijwel direct georganiseerd worden. Ook is ons verzuim ondanks Corona weinig gestegen. We hebben nog steeds een relatief laag ziekteverzuim (4,5% in 2020) ten opzichte van de branche (6,6% in 2020).”

“Daarnaast hebben we veel teruggekregen van onze medewerkers. Medewerkers wilden graag met ons meedenken en meebewegen om aan de slag te gaan op andere locaties en zijn er ook collega’s die er voor gekozen hebben vrije dagen of onbetaald verlof op te nemen. Dit heeft ons een bevestiging gegeven van de mensenorganisatie die we altijd geweest zijn en nog heel lang hopen te zijn.

Wat is jullie verwachting voor de rest van 2021 en daarna?

“Het is heel opmerkelijk hoe snel de situatie in zo’n korte tijd weer kan veranderen. Net als veel bedrijven merken wij ook de druk op de arbeidsmarkt. Het wordt steeds minder eenvoudig om geschikte medewerkers te vinden. Door onze medewerkers grote contracten te bieden, kunnen we het arbeidspotentieel van onze eigen mensen volledig benutten.”

“Mede door de krapte op de arbeidsmarkt merken we dat we veel extra aanvragen krijgen. In het afgelopen jaar en ook voor de toekomst zijn we in goede sectoren actief; zorg, parken, industrie en MKB. Eigenlijk alleen in die laatste sector hebben wij een krimp gemerkt in de bestaande contracten, mede door het veelal thuiswerken wat nog steeds de standaard is binnen veel bedrijven.”

Hoe rooskleurig of somber zien jullie de toekomst in?

“Wij zien de toekomst altijd rooskleurig in, dit zit in ons DNA. Natuurlijk merken wij ook de veranderende markt. Maar met een dynamische organisatie als de onze, kunnen we hier op de juiste manier op in springen. We zoeken altijd weer naar nieuwe kansen om op in te spelen.”

“Een dynamische organisatie zoals de onze is zal altijd de kansen grijpen als deze zich voordoen.”

Heeft de coronacrisis volgens jullie een blijvend effect op de schoonmaakbranche?

“Een groot deel van onze activiteiten is weer terug naar normaal. Zoals eerder beschreven is in veel van de sectoren waar we werkzaam zijn de weinig veranderd of is het zelfs drukker geworden. Natuurlijk zullen kleine onderdelen altijd blijven veranderen, maar wij verwachten dat dit niet meer 20 procent van onze dienstverlening is. Daarnaast kijken we als organisatie hoe we robotisering kunnen toepassen in onze huidige dienstverlening.”

In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

“Een dynamische organisatie zoals de onze is zal altijd de kansen grijpen als deze zich voordoen. Dit hebben we altijd gedaan en zullen we ook altijd blijven doen. Onderdeel is het pioniersschap op het gebied van sociale innovatie.

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

“Zoals al gezegd zit duurzaamheid ons in het DNA. Na het duurzaamheidsrapport van 2019, hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een update van dit rapport. Hierin staan alle stappen die wij gezet hebben op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn we met een aantal bedrijven in de regio druk met het vorm geven van de Sustainable Development Goals (SDG’s).”

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

“Als organisatie waren wij ‘gelukkig’ voor de Corona al ver in het digitaliseringsproces. Met behulp van diverse apps zijn de urenverwerking, facturatie, klantgegevens en bijvoorbeeld personeelsdossiers gedigitaliseerd. Dit heeft ons erg geholpen in een periode dat er veelal vanuit huis gewerkt wordt. Daarnaast heeft ook het digitaal vergaderen een plek gevonden in onze organisatie. Hoewel we hier in het begin erg aan moesten wennen, weet iedere collega hier nu zijn of haar weg in te vinden.”

Dit artikel is gepubliceerd op de site van Service management : https://bit.ly/30GpETJ https://bit.ly/30GpETJ

Vrijblijvend advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?